Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα, 6 Απριλίου 2009, συνεδρίασε το Πρυτανικό Συμβούλιο μαζί με την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την αντιμετώπιση του ζητήματος των εργαζομένων στις εργολαβίες του ΑΠΘ, με σκοπό την εξεύρεση λύσεων. Εντοπίστηκαν οι ακόλουθες δυνατότητες:
1. Νομοθετική Ρύθμιση: Υποβολή στο αρμόδιο Υπουργείο υπομνήματος για την ένταξη στο ΑΠΘ, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, του προσωπικού που απασχολείται σήμερα μέσω εργολαβιών ( εργολαβικοί υπάλληλοι). Το υπόμνημα θα συνοδεύεται με διαμορφωμένη πρόταση νόμου για τη νομοθετική ρύθμιση της ένταξης.
2. Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ: Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης από το ΑΠΘ, μέσω ΑΣΕΠ, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών που σήμερα εξυπηρετούνται με εργολαβίες.
3. Αξιοποίηση υπάρχουσας νομοθεσίας ενόψει πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων: Αξιοποίηση άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 σε συνδυασμό με άρθρ. 103 παρ. 8 και 118 παρ. 7 Συντάγματος. (Επανάληψη της εμπρόθεσμης διαδικασίας του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΑΠΘ και του ΑΣΕΠ, ενόψει των πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου